Punkcija štitnjače pod kontrolom ultrazvuka

Pretraga je iznimno jednostavna. Kratko traje i minimalno je bolna.


Važna pretraga

Pretraga je iznimno jednostavna. Kratko traje i minimalno je bolna. Većina pacijenata bol opisuje kao i bol kod uobičajenog vađenja krvi iz vena ruku. Naime, punkcija štitnjače radi se iglama tanjim od igala koje se koriste kod vađenja krvi. Igla se uvodi u štitnjaču kroz kožu vrata pod kontrolom ultrazvuka tehnikom slobodne ruke (engleski „free hand technique“). Tako se cijelo vrijeme prati vrh igle i putanja igle u vratu. Time se izbjegava mogućnost bilo kakve povrede struktura vrata.

Sama punkcija odnosno procedura traje vrlo kratko. Igla je svega par sekundi u vratu i pacijent ne može napraviti ništa čime bi ugrozio sigurnost samog zahvata. Pa čak i ako proguta slinu tijekom punkcije neće se dogoditi nikakva povreda organa vrata. Još uvijek je kod nekih pacijenata prisutna zabrinutost od eventualnog širenja zloćudne bolesti nakon punkcije ili pak poticanja propagacije dobroćudnih prema zloćudnim promjenama.

Temeljem dugogodišnjeg iskustva, a punkcije se rade već više od 50 godina, isključuju se ove mogućnosti. Istovremeno, a zahvaljujući punkciji i citološkoj analizi uzoraka dobivenih punkcijom, značajno je smanjen broj pacijenata kojima je potrebno operativno liječenje štitnjače.

*

Nakon što se punkcijom dobije adekvatan materijal, on se razmaže na predmetno stakalce. Potom se šalje u citološki laboratorij na sušenje, farbanje i citološku analizu. Sve to obavlja specijalist citolog. Kao i kod drugih pretraga štitnjače i ovdje je iznimno važno iskustvo i umijeće (vještina) liječnika koji uzima materijal tj. radi punkciju, ali i citologa koji gleda stanice pod mikroskopom.
*
Nuspojave punkcije štitnjače (kod iskusnog liječnika) je uglavnom blaža bol. Ona se može javiti tijekom prodora igle u štitnjaču. Vrlo rijetko kod nekih pacijenata se može pojaviti manji hematom (modrica – potkožno krvarenje) kao i kod običnog vađenja krvi. To je prvenstveno ovisno o kvaliteti krvnih žila pacijenta i u cijelosti se povlači kroz par dana.
*
*
*
Štitnjača.hr

O životu sa štitnjačom. O životu bez štitnjače. O šarenim i sivim danima. I svemu između toga.