HALMED: Nova formulacija LETROX tableta

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) uputila je pismo zdravstvenim radnicima o izmjeni formulacije lijeka Letrox tablete (levotiroksinnatrij) i praćenju bolesnika koji prelaze na tablete s novom formulacijom

Pismo prenosimo u cijelosti.

*
Pismo zdravstvenim radnicima o izmjeni formulacije lijeka Letrox tablete (levotiroksinnatrij) i praćenju bolesnika koji prelaze na tablete s novom formulacijom

Nositelj odobrenja Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) uputio pismo zdravstvenim radnicima o izmjeni formulacije lijeka Letrox tablete (levotiroksinnatrij) i praćenju bolesnika koji prelaze na tablete s novom formulacijom. Lijek Letrox primjenjuje se u liječenju hipotireoze (nedostatnog lučenja hormona štitne žlijezde) te za stanja, neovisno o tome jesu li povezana s hipotireozom, u kojima je neophodno potisnuti lučenje tireotropina (hormona koji stimulira rad štitne žlijezde, TSH).

Sažetak

 • Nova formulacija lijeka Letrox tablete bit će dostupna od 9. veljače 2023. godine. Nova formulacija tableta ima poboljšanu stabilnost djelatne tvari tijekom cijelog roka valjanosti lijeka.
 • Način uzimanja lijeka Letrox ostaje nepromijenjen.
 • Preporučuje se pažljivo praćenje bolesnika koji prelaze na novu formulaciju Letrox tableta jer kod zamjene tableta može doći do neravnoteže hormona štitne žlijezde. Praćenje uključuje kliničku i laboratorijsku procjenu kako bi se osiguralo da svaki pojedini bolesnik i dalje uzima odgovarajuću dozu.
 • Osobitu je pozornost potrebno posvetiti osjetljivim skupinama (npr. bolesnicima s rakom štitne žlijezde, kardiovaskularnom bolešću, trudnicama, djeci i starijim osobama).


Za liječnike koji propisuju lijek:

 • Kliničkom i laboratorijskom obradom potvrdite da je dnevna doza koju pojedini bolesnik uzima i dalje odgovarajuća.
 • Ako je potrebno, prilagodite doziranje prema kliničkom odgovoru bolesnika i laboratorijskim nalazima.
 • Vodite računa o tome da bolesnici budu dovoljno informirani.

Za ljekarnike:

 • Bolesnicima savjetujte da uzimaju novu formulaciju Letrox tableta na potpuno isti način kao i staru formulaciju.
 • Bolesnicima savjetujte da se obrate liječniku zbog neophodnog pažljivog praćenja tijekom prelaska s jedne vrste tableta na drugu.
 • Bolesnicima savjetujte da više ne uzimaju staru formulaciju Letrox tableta nakon što počnu uzimati novu formulaciju.
 • Dajte bolesnicima letak s informacijama za bolesnika koji ćete dobiti od veleprodaje zajedno s novom formulacijom Letrox tableta.
 • Imajte na umu da je izgled pakiranja promijenjen (vidjeti Dodatak u Pismu zdravstvenim radnicima).

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

*

Nova formulacija lijeka EUTHYROX – sve informacije na jednom mjestu!

Novi EUTHYROX stigao u ljekarne

Štitnjača.hr

O životu sa štitnjačom. O životu bez štitnjače. O šarenim i sivim danima. I svemu između toga.

WordPress Ads