Međunarodni znanstveni skup “Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet”

U Zagrebu je 17. i 18. svibnja 2018. održan međunarodni znanstveni skup „Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet“ (“City-making: space, culture, and identity”). Skup je održan u sklopu završne godine četverogodišnjega znanstvenoga projekta istog naslova, koji financira Hrvatska zaklada za znanost (2014-2018, br. 2350). Ujedno je i jedan od događaja kojima se obilježava 70-a obljetnica Instituta za etnologiju i folkloristiku pod okriljem kojeg se projekt i provodi.

Voditeljica cijelog projekta je dr. Jasna Čapo, uz sudjelovanje šest znanstvenica s tri znanstvene institucije: Instituta za etnologiju i folkloristiku, Filozofskoga fakulteta i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj projekta

Projekt je usmjeren razumijevanju višestrukih, višeslojnih i međuovisnih aktera, čimbenika i procesa suvremenih transformacija u glavnom gradu Hrvatske, Zagrebu. Organiziran je kroz proučavanje dviju dimenzija, koje su se pokazale ključnima u mijeni suvremenih gradova. Riječ je o politici javnih prostora i politici razlika. Obje dimenzije predstavljaju točke susreta i sudaranja globalnih političkih, gospodarskih i kulturnih tijekova te lokalnih imaginarija, interesa i razvoja. Sve to dovodi do restrukturiranja grada i njegova identiteta.

Projekt, također, ističe važnost gradskih stanovnika u tim procesima i istražuje kako oni oblikuju, re-kreiraju i re-konstruiraju (za)dani društveni, kulturni i prostorni krajolik, dajući mu kulturno značenje i humanizirajući ga.

U okviru projekta, tijekom četiri godine, objavljeni su znanstveni članci i zbornici te popularna izdanja za široku publiku (više o izdanjima na mrežnoj stranici projekta www.citymaking.eu; dio izdanja je otvorenog pristupa). Isto tako, organizirane su javne tribine, studentske radionice i predavanja domaćih i inozemnih stručnjaka. o

Ostvarene su i brojne suradnje s umjetničkim i civilnim sektorom koji sudjeluju u stvaranju grada Zagreba te znanstvene međunarodne suradnje na kojima su uspostavljene i prijave internacionalnih projekata (npr. Humanities in the European Research Area/HERA) daljnjeg istraživanja europskih gradova.

Predstavljanje rezultata

Upravo završena konferencija poslužila je kao platforma za predstavljanje rezultata istraživanja domaćoj i inozemnoj znanstvenoj javnosti.

Članice projektnoga tima predstavile su istraživanja provedena u Zagrebu:

~ oblikovanje grada kroz javne manifestacije na Zrinjevcu i Europskom trgu (Valentina Gulin Zrnić; Nevena Škrbić Alempijević)

~ utjecaj međunarodnih imigranata iz srednjih društvenih slojeva na malo poduzetništvo u gradu (Jasna Čapo; Petra Kelemen)

~ korištenje grada od strane slijepih i slabovidnih osoba (Laura Šakaja)

~ urbane prakse kao što je vrtlarenje (Tihana Rubić)

~ upisivanje rodno obilježenih skupina u gradske javne prostore (Sanja Đurin).

Na skupu su izlagali mnogobrojni ugledni stručnjaci. Dr Setha Low, sa City University of New York, vodeća je svjetska antropologinja grada, istraživačica uglavnom latino-američkih i sjeverno-američkih gradova, dobitnica niza prestižnih nagrada za istraživanja gradskih prostora, bivša predsjednica Američke antropološke asocijacije i autorica niza utjecajnih knjiga o teoriji prostora i mjesta, javnim prostorima, urbanim parkovima, kulturnoj različitosti. Dr Low održala je uvodno predavanje o prijetnjama i prilikama koje za jednakost i participaciju svih stanovnika u životu grada donose mijene gradskih prostora.

Andrew Smith, s londonskog Westminster sveučilišta, problematizirao je izvedbe raznih događanja na gradskim javnim prostorima. Ti ih događaji revitaliziraju i animiraju, privatiziraju, komodificiraju i sekuritiziraju, uzrokujući trajnije promjene identiteta i korištenja javnih prostora.

Migrantska iskustva

Nekoliko je sudionika raspravljalo i o migrantskim iskustvima u gradovima:

Anna Horolets, s varšavskoga sveučilišta, govorila je kako građani poljskoga podrijetla provode slobodno vrijeme u Chicagu;

Boris Nieswand, sa sveučilišta u Tuebingenu, temeljem je istraživanja starosjedilaca i doseljenika u Frankfurtu tematizirao vezu različitosti, morala i percepcije prijetnje.

Nekoliko se sudionika bavilo stvaranjem slike grada:

Agata Lisiak s Bard College-a u Berlinu, kritički se osvrnula na sliku Berlina kao kreativnoga i grada različitosti

Alexandra Bitušikova, iz Slovačke akademije znanosti, govorila je o marketiranju jednoga slovačkoga grada kroz urbani festival.

Katja Hrobat Virloget i Neža Čebron Lipovec, s Primorskog sveučilišta u Kopru, prikazale su oprečne slike i sjećanja stanovnika Kopra podijeljenih povijesnim događajima (fašistička vlast, iseljavanje Talijana, doseljavanje iz raznih dijelova Jugoslavije).

Tihomir Jukić (Arhitektonski fakultet u Zagrebu) i Jana Vukić (Filozofski fakultet u Zagrebu), te Ger Duijzings sa Sveučilišta u Regensburgu bavili su se metodskim pitanjima istraživanja grada i gradskih prostora.

Autor: dr Jasna Čapo

Domagojevi strijelci – vrijedna donacija obitelji Meštrović

 

 

Štitnjača.hr

O životu sa štitnjačom. O životu bez štitnjače. O šarenim i sivim danima. I svemu između toga.

WordPress Ads