Kako izbjeći donošenje pogrešnih odluka?

Na savjetovanje mi dolaze mnogi poslovni ljudi. Dva su razloga. Prvi je jer imaju neki poslovni problem koji moraju riješiti, a drugi je kako bi usavršili svoje sposobnosti i vještine te tako ostvarili bolje rezultate. Ono što sam primijetila je da se uglavnom pojavljuje jedan te isti obrazac.

Oni koji su prebrodili neku tešku situaciju gdje su možda i razmišljali o promjeni posla uspjeli su nekako riješiti situaciju i nastaviti dalje najviše zahvaljujući pozitivnom načinu razmišljanja. Činjenica jest da svi uspješni poslovni ljudi u većoj ili manjoj mjeri razmišljaju pozitivno. Svi su upotrijebili neke tehnike pozitivnog razmišljanja kako bi se izvukli iz škripca. Vjerovali su da je moguće i pronašli su način kako prebroditi tu situaciju.

Naime, oni najveći dio vremena reagiraju na teške situaciju i koriste pozitivan način razmišljanja, međutim ono što je zanimljivo kako većina njih to radi intuitivno, a ne na način koji je organiziran i ima jasnu strukturu. Kada ih upitam kako su uspjeli riješiti problem i kako su donosili odluke, uglavnom su odgovarali da ne znaju točno i da su više manje radili po osjećaju. To im je u nekim situacijama donijelo rezultat, ali u nekima nije.

Odlike pozitivnog stava su: optimizam, vjera,  karakternost, odvažnost, samopouzdanje, odlučnost, strpljivost, staloženost i koncentriranost.

Kako biste izbjegli donošenje pogrešnih odluka oslanjajući se isključivo na intuiciju ili savjete prijatelja ili kolega, postoji sedam koraka koji će vam pomoći u organiziranijem i metodičnijem pristupu kod nastanka teške situacije ili problema. Pomoći će vam kako biste bili proaktivniji u suočavanju i s planiranim, ali i s neplaniranim izazovima.

Tih sedam koraku su:

1. korak – Odredite situaciju. Uspješno rješavanje izazova na poslu kreće od ulaganja vremena i truda u jasno i sveobuhvatno definiranje problema. To će vam pomoći da umanjite napetost i stres koji osjećate u vezi te situacije i da se usmjerite na cilj koji je pred vama. Pri određivanju situacije morate se usmjeriti na dva područja. Prvo je vaš pogled na situaciju, a drugo je način na koji se ophodite s drugim ljudima, bilo klijentima bilo kolegama. Definiranje situacije može se sastojati od kratkog i jezgrovitog opisa poslovnog problema.

2. korak – Što govorite sami sebi u vezi problematične situacije koju ste upravo odredili? Kao što znate, vaše misli o bilo kojoj situaciji mogu djelovati za vas ili protiv vas. Razmišljajte pozitivno, postat ćete pozitivni, razmišljajte negativno, postat ćete negativni. Sve što govorite sebi ključno je za emocionalno stanje u kojem se nalazite i utječe na donošenje odluka. Naš um ne poznaje negaciju i čuje samo ono što ne želimo. Pokazat ću vam na jednom primjeru. Zamolit ću vas da mislite sada na što god hoćete, ali nikako ne smijete misliti na crvenu loptu. I? Što se dogodilo? Kakva je crvena lopta? Ili se sjetite one reklame: Nemoj misliti na Torticu…

3. korak – Koji cilj (ishod) priželjkujete? Odredite željeni cilj koji treba biti konkretan, mjerljiv, realan, pozitivan, izazovan, usmjeren na djelovanje i vremenski ograničen. Cilj bez roka nije cilj i neka bude izražen u sadašnjosti. Želim napredovati u karijeri je pogrešno postavljen cilj. Usmjeren je previše na budućnost. Ispravno bi bilo, napredujem u karijeri do tada i tada. Rekli smo da trebate postaviti rok do kada ćete ostvariti taj cilj.

4. korak – Koristite vlastite resurse, znanja i vještine koje vam pomažu u rješavanju određene problematične situacije. Svi resursi koji vam trebaju već imate samo ih niste svjesni jer ste usmjereni na problem. U ovom koraku najviše vam može pomoći poslovno savjetovanje ili coaching ovisno o kojoj temi se radi kako bih vas coach vodio do rješenja. Traženje rješenja od vas zahtijeva da odredite i eliminirate prepreke nastale zbog negativnih načina razmišljanja. Tako birate pozitivne oblike ponašanja i stava. Odlike pozitivnog stava su: optimizam, vjera, karakternost, odvažnost, samopouzdanje, odlučnost, strpljivost, staloženost i koncentriranost.

5. korak – Vizualizirajte ishod. Najuspješniji ljudi koriste vizualizacije u rješavanju niza teških situacija. To potvrđuju mnogi uspješni poslovni ljudi i profesionalni sportaši. Zamišljajte mentalne slike ishoda, kako izgledate, kako se osjećate, dodajte što je moguće više detalja, boja, mirisa, zvukova.

6. korak – Djelujte. Stupite u akciju. U ovom koraku trebate imate jasan plan koji obuhvaća konkretne korake koje je potrebno poduzimati da biste riješili problematičnu situaciju.

7. korak – Procijenite vlastito djelovanje. Osvrnite se na do sada poduzete korake. To će vam pomoći da uvidite gdje se trenutno nalazite i da uočite koliko je vaše djelovanje bilo učinkovito i što još sve možete poduzeti da biste na kraju bili zadovoljni. Procjenu djelovanja možete provjeriti postavljajući si pitanja. U kojoj sam mjeri ostvario ishod? Što je funkcioniralo kako treba? Koji su bili konkretni sastojci uspjeha? Što je moglo funkcionirati bolje? Što bih sljedeći put učinio drugačije?

Razmišljajte pozitivno, postat ćete pozitivni, razmišljajte negativno, postat ćete negativni.

Sretno u primjeni ovih sedam koraka. Provjereno djeluju. Možete ih koristiti u svim situacijama, ne samo poslovnim.

Inga lalić

Poslovne priče

Uživam u svom poslu i u radu s ljudima. Moj životni moto je “mogu sve što poželim” i taj stav prenosim i na svoje klijente. Nemoguće postaje moguće samo ako imate cilj i vjerujete u njega.

WordPress Ads