Srušen je mit o odnosu snahe i svekrve

Iako svi očekuju da svekrve i snahe žive na ratnoj nozi, čini se da, barem što se svekrva tiče, to jednostavno nije istina. Pokazalo je to istraživanje “Moja snaha i ja” portala MojeVrijeme.hr, koji je anonimno ispitao 520 svekrva. Upitnik sastavljen od 20 pitanja vodio ih je kroz neuralgične točke odnosa svekrva i snaha, a obrada podataka pokazala je samo jedno – srušen je općeprihvaćeni mit kako majke ne trpe supruge svojih sinova.

Zajednički život ili suživot?

Očekivano, pokazalo se da tek manji broj snaha i svekrva žive u zajedničkom domaćinstvu, tek 15%. U istoj kući, ali u odvojenim domaćinstvima, živi samo 14%. 28% ispitanica svakodnevno se viđa sa svojim snahama. 20% nekoliko puta tjedno, 14% na tjednoj bazi, a 18 posto nekoliko puta mjesečno. Svaka peta svekrva snahu vidi rjeđe od toga ili gotovo nikada. I kada žive u istoj kući, ali u odvojenim kućanstvima, 29% svekrva ne vidi svaki dan svoju snahu.

Moja snaha je dobra osoba, ali ne želi se potruditi kako bi me upoznala do kraja.

Čak 65% svekrva svoj odnos sa snahom opisuje dobrim, dok je za 17% svekrva taj odnos čak fantastičan. 18% svekrva misli da je taj odnos loš ili nikakav. Gotovo jednako dobrim svoj odnos sa snahama ocjenjuju svekrve koje snahe vide svakodnevno, par puta tjedno ili na tjednoj bazi. Zabrinjavajuće, 11% svekrva koje žive u istom kućanstvu sa snahom misle da je njihov odnos loš. Da im je snaha dobra osoba misli visokih 44% svekrva, a da je odlična misli ih 40%. Da je snaha tek osrednja osoba misli 13% ispitanica, a da je loša – izravno je reklo samo 3% svekrva.

Sin između snahe i majke

Samo 6% ispitanih svekrva misli da njihova snaha nije dobra supruga. 14% misli da je njihov sin „ipak mogao i bolje proći“ što se odabira životne družice tiče. 8% ispitanica jasno je reklo kako im snaha narušava odnos sa sinom, dok ih 13% nije moglo reći kakav je taj utjecaj. Da snaha nije „zlo koje se ispriječilo između majke i sina“ misli ostatak od 79% ispitanih svekrva. Ipak, 13% ispitanica je priznalo konflikt sa snahom u kojem je sin stao na supruginu stanu. Tek je 1% svekrva reklo da je sin stao na njihovu stranu u sukobu sa snahom. 18% svekrva smatra da sin ne želi stati između „dvije vatre“.

Već davno prije nego sam postala svekrva, odlučila sam da ću ulagati u odnos s budućom snahom i prihvatiti je kao svoju.

Gotovo svaka treća svekrva (29%) nije sigurna cijeni li snaha dovoljno, dok je 9% njih sasvim sigurno da ih snaha ne cijeni. 60% ih priznaje da ih snaha ponekad traži savjet, 16% kaže da je to jako često, dok ih 24% misli da ih snaha nikada ili nedovoljno često traži savjet.

Odgoj djece i financije

Čak 15% ispitanica misli kako su bolje majke no što su to njihove snahe, 18% ih nije sa sigurnošću moglo odgovoriti na ovo pitanje. 32% svekrva svakodnevno čuva unučad, 59% ih to čini ponekad, a visokih 7% snaha svekrvama nikada ne povjeravaju djecu na čuvanje. 42% svekrva financijski pomažu obitelji svoga sina, dok ih 27% to čini povremeno. Čak 70% svekrva koje, ponekad ili često, financijski pomažu sinovljevoj obitelji, misli da ih snahe ne cijene dovoljno.

Nažalost, nikada nisam čuvala niti prošetala svoju unučicu. Jako me to boli. Ali, najvažnije mi je da se sin i snaha vole.

Svekrve o svojim svekrvama

53% svekrva koje su i same imale svekrve kažu da je taj odnos bio odličan, dok ih 44% kaže da je taj odnos bilo loš zbog samih svekrva. Istovremeno, samo 4% svekrva za loš odnos sa suprugovom majkom krivi sebe. Čini se tako da su svekrve puno toga naučile iz odnosa sa svojim svekrvama i ono loše nisu preslikale na odnos sa snahom. Naime, 92% svekrva koje su odnos sa svojom svekrvom opisale lošim, misle da sa snahom imaju dobar ili fantastičan odnos.

Moja snaha je divna mlada žena koja ima pravo na učenje i sazrijevanje.

Snaha kao domaćica

Čak 62% svekrva misli kako njihove snahe odlično brinu o kućanstvu. 32% ih kaže da su im snahe osrednje domaćice, dok ih 5% tvrdi da se snahe loše ili nikako brinu o kućanstvu. Preostalih 1% misli kako snaha, bez njihove pomoći, ne bi uspjela voditi kućanstvo.

Prve godine bilo je teško, ali kad smo se odvojili sve je krenulo nabolje. Sada, nakon 22 godine, sve je super!

Koliko su današnje svekrve emancipirane, govori i podatak kako ih 83% misli da njihov sin i snaha trebaju dijeliti kućanske poslove, 13% ih nije sigurno u to, dok ih samo 4% misli kako podjela na muške i ženske poslove „postoji s razlogom“.

Voljela bih se više družiti sa snahom.

Ostali rezultati istraživanja

Učestalost viđanja ne utječe na ocjene koje svekrve daju snahama.

82% svekrva misli kako imaju odličan ili fantastičan odnos sa snahom.

84% svekrva misli kako im je snaha odlična ili dobra osoba.

69% svekrva često ili ponekad financijski pomažu obitelji svoga sina.

62% svekrva misli da njihove snahe odlično brinu o kućanstvu.

11% svekrva koje žive u istom kućanstvu sa snahom misli kako je njihov odnos loš.

9% svekrva kategorički tvrde kako ih snaha ne cijeni dovoljno, 29% ih nije sigurno.

Podaci su rezultat istraživanja „Moja snaha i ja“, kojega je proveo portal MojeVrijeme.hr. U istraživanju je anonimno sudjelovalo 520 svekrva.

 

 

 

 

Štitnjača.hr

O životu sa štitnjačom. O životu bez štitnjače. O šarenim i sivim danima. I svemu između toga.

WordPress Ads