Porast broja bolničkih liječenja zbog poremećaja štitnjače

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz baze hospitalizacija, od ukupno 48.480 hospitalizacija zbog endokrinih je bolesti, bolesti prehrane i metabolizma u 2016. godini bilo 12,4 % hospitalizacija zbog poremećaja štitnjače (MKB dijagnoze E00-E07). U razdoblju od 2012. do 2016. godine  broj hospitalizacija zbog poremećaja štitnjače u stacionarnom dijelu bolnica Hrvatske kretao se od 2205 u 2012. godini do 2993 u 2016. godini ukupno za oba spola. Analiza prema spolu pokazuje da je broj hospitalizacija kod žena veći nego kod muškaraca.

Najveći je broj hospitalizacija zabilježen u dobnoj skupini 40-59 godina (1251 u 2016. godini), a najčešća pojedinačna dijagnoza koja je uzrok hospitalizacija u ovoj dobnoj skupini je druga netoksična guša sa 643 hospitalizacije.

Najveći broj hospitalizacija kod žena je u dobnoj skupini 40 – 59 godina.

Prema podacima iz CEZIH-a za 2015. godinu najveći se broj slučajeva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti-djelatnosti opće/obiteljske medicine u skupini bolesti štitnjače odnosio na ostale hipotireoze (43,33 %) i druge netoksične strume (33,69 %). Na bolesti štitnjače uzrokovane manjkom joda odnosilo se  svega 1,71 % slučajeva.

Poremećaji štitnjače čine udio od 32,52 % u skupini endokrinih bolesti,

Prema prethodnim podacima iz godišnjih izvješća timova primarne zdravstvene zaštite za 2016. godinu, poremećaji štitnjače čine udio od 32,52 % u skupini endokrinih bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma te 1,7 % u ukupnom morbiditetu. Najčešće su zabilježene u dobnim skupinama 20-64 (68,96 %) i 65 i više godina starosti (27,25 %).

 

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

 

Štitnjača.hr

O životu sa štitnjačom. O životu bez štitnjače. O šarenim i sivim danima. I svemu između toga.

WordPress Ads