Papa test – zašto je važan i koliko često ga treba raditi

Test po Papanikolaou, popularno nazvan Papa – test, metoda je kojom se jednostavno i bezbolno tijekom ginekološškog pregleda uzimaju razmazi s vrata maternice pomoću štapića s vatom, špatule ili četkice i nanose na predmetno stakalce. U laboratoriju se razmazi boje, nakon čega ih analizira liječnik citolog. Takvom se analizom određuju promjene u stanici koje mogu ukazivati na predstadij ili rani stadij karcinoma vrata maternice.

Važnost Papa testa

Sveobuhvatni program probira (screening) populacije žžena koje se podvrgavaju Papa – testu doveo je do značajnog smanjenja pojave invazivnog karcinoma vrata maternice. Tako je u nekim zemljama s dobrim programom doššlo do smanjenja smrtnosti i do 70%. Riječ je o javnozdravstvenih akcijama koje se provode ciljano i pozivaju na određene preglede, prema dobnoj i spolnoj strukturi stanovništva. Jedna od takvih akcija koje se kontinuirano provode i kod nas su pozivi ženama na Papa test.

Pravovremeno otkriven rak vrata maternice je izlječiv.

Posljednjih je godina pobolijevanje u porastu, posebno kod mladih žžena. Razlozi su u šširenju spolno prenosivih bolesti, posebno infekcije humanim papiloma virusom (HPV). Virus uzrokuje promjene u stanicama epitela vrata maternice koje mogu završšiti razvojem karcinoma. Stoga je važžna prevencija šširenja infekcije, posebno među adolescenticama, čiji je epitel osjetljiv na šštetno djelovanje virusa. Papa – testom na vrijeme se mogu otkriti promjene i tako početi s liječenjem kada one jošš nisu uznapredovale.

Učestalost pregleda

Adolescenticama se preporuča napraviti Papa – test nakon prvog spolnog odnosa. Za žene u reproduktivnoj dobi preporučuje se jednom godiššnje (najbolje između 8. i 15. dana menstruacijskog ciklusa) ili uz pojavu neuobičajenih simptoma, kao ššto su vaginalni iscjedak ili krvarenje.
Prestanak menstruacije (menopauza) ili gaššenje spolne aktivnosti kod žžena nisu razlog za prestanak kontrola, a time i Papa – testa.

Svaka žžena treba biti upućena u važžnost redovitih ginekološških pregleda jer je rano otkrivanje bolesti prvi uvjet za potpuno izlječenje.

 

Ginekološka ordinacija GynNova – popust 15%

Dr Gordan Crvenković: Štitnjača i ginekološki problemi

 

 

Štitnjača.hr

O životu sa štitnjačom. O životu bez štitnjače. O šarenim i sivim danima. I svemu između toga.

WordPress Ads