Znate li ostati mirni ili se upuštate u svađu i žestoko posvađate?

Gdje je više od jedne osobe, tu će uvijek biti konflikta i svađe. Svakog dana moramo davati ili slušati argumente, a što više društvenih uloga imamo – to je i više “materijala” za raspravu. Često te rasprave nisu konstruktivne, već se pretvaraju u prave borbe i izazivaju ozbiljne “psihičke povrede”. Ali, treba li nam to?

Što radimo kada se osjećamo loše? Optužujemo, vrištimo i plačemo. Zato, kada netko viče na nas, on ili ona se u stvari osjeća loše. Znate li kako prekinuti njihovo vrištanje? Šutite i pustite ih da se smire. Ne slušajte njihove riječi, to samo njihova bol plače.

Kako uspjeti i ne pokazati nikakvu reakciju? Tako što ćete ohrabrivati i pohvaliti sebe. “Kakav talent imam! Mogu ostati smiren/a čak i s ovakvom osobom!” Jednostavna tišina ima efekt hladne vode (hladnog tuša). Dok naš protivnik reži na nas, mi ga gledamo pažljivo i slušamo. Pustimo ga da se ohladi.

Šutjeti i biti tih dok želite dokazati i pokazati toliko toga, istinski je težak zadatak, ali je zasigurno toga vrijedan. Ako se jedna strana u sukobu ponaša mudro, ostali će se osjećati smirenije.

Nemojte se boriti, jer ćete neizbježno postati ono protiv čega se borite.


Psihološki aikido

Psihološki aikido podsjeća na balansiranje na lopti – balansiranje prije agresije. Budisti kažu kako na taj način oslabljujemo otpor.

U kontroverznim situacijama, kada je potrebno vježbati zdrav razum i smirenost duha, kada je potrebno promijeniti “protivnika” i učiniti ga da se ne osjeća uvrijeđen i da dobrovoljno slijedi vaš stav, taktika psihološkog aikida djeluje posebno učinkovito. Prije napada “neprijatelja”, potrebno je ugasiti njegov otpor, tj. ukloniti želju da se protivi i dokazuje.

Psihološki aikido ne implicira negaciju položaja protivnika. U početku ga podržavate, a tek kasnije idete na vaše argumente. Kao rezultat toga, jačate svoj odnos sa suparnikom. Psihološki aikido isključuje pojavu sukoba, napetosti i iritacije u komunikaciji.

Na poslu i kod kuće često se javljaju situacije u kojima se sukobi razvijaju prema jednom scenariju, tako da možete unaprijed predvidjeti kako će se osobe ponašati prema tom scenariju. Ovo se znanje može koristiti za preventivnu amortizaciju (npr. dođete do šefa i obavijestite ga o svojim pogreškama, bez čekanja njegove kritike).

Zato je dobro pokušati usavršiti umjetnost psihološkog aikida. Na taj način vaše zdravlje i smirenost vaših najbližih bit će sačuvana.


Ostanite mirni

Nemojte se boriti, jer ćete neizbježno postati ono protiv čega se borite. Previše moći dovodi do suprotnog efekta.

Naučite biti vođeni kako bi znali voditi druge.

Onaj tko viče na vas radi to u afektu, što znači da nije toga svjestan. Smiješno je pokušavati pričati s osobom čija je svijest isključena. To je isto kao pričati s nekim tko spava. Jeste li ikada vidjeli nekoga da viče na drugog, a da je dobro raspoložen?

Vikanje kao odgovor onome tko viče na vas nalik je na udaranje veslom osobe koja se utapa. On ili ona se zapravo dave – u vlastitom bijesu. Zato im nemojte pomagati u tome.

Pripremila: Ines Duišin Džunić

Štitnjača.hr

O životu sa štitnjačom. O životu bez štitnjače. O šarenim i sivim danima. I svemu između toga.